Aistipussi

Aistipussi harjoitus kuuluu ehdottomasti yhtiin omista lemppareistani! Olen käyttänyt sekä aistipussi, että vastaavaa aistilaatikko harjoitusta useita kertoja koulutuksissa joissa harjoitus aina ihastuttaa. Harjoitus on helppo ja sovellettavissa hyvin monenlaisiin tarkoituksiin sekä erilaisille asiakasryhmille ja toimintakyvyn ihmisille.

Aistipussi

Harjoitus: Aistipusseja voi tilanteesta ja toimintaympäristöstä riippuen olla esimerkiksi 3-6 kappaletta, jolloin jokaiseen pussiin sijoitetaan erilaisia luonnonmateriaaleja. Pussit kiertävät vuorotellen asiakkaiden luona siten, että jokainen tunnustelee paljaalla kädellä aistipussin sisällä olevaa materiaalia. Asiakkaan tarkoituksena on tutustua ja tunnistaa pusseissa olevat materiaalit. Aiheesta ja harjoituksen aiheuttamista kokemuksista syntyy herkästi keskustelua. Pelottaako käden laittaminen vieraaseen ympäristöön, jossa asiakas ei etukäteen tiedä mitä pussissa on? Onko kädessä toimiva ja tarkka tuntoaisti, pystyykö se tunnistamaan materiaalin ilman, että näköaisti ilmaisee tuotteen? Keskustelua ja tilanteen sekä kokemusten sanoittamista kannattaa jatkaa niin pitkään kuin asiakaskohderyhmä tätä toivoo. Kokemus saattaa herättää erilaisia tunteita, kuten ilahtumista, tuttuuden tunnetta, pelkoa, jännitystä sekä epävarmuutta. Tunteiden ja kokemusten sanoittamisessa voi hyödyntää erilaisia valokuvakortteja.

Tavoite: Aistikokemusten tarjoaminen, muistelu, mielikuvaharjoittelu sekä hieno- ja karkeamotoristen taitojen tukeminen.

Tarvikkeet: Aistipusseja sekä erilaisia luonnonmateriaaleja pusseihin.

Sovella: Aistipusseihin voi sijoittaa esimerkiksi lampaan villaa, pehmeä sammalta, nurmikkoa, kuivuneita lehtiä, pienirakeista hiekkaa, multaa tai muita saatavilla olevia materiaaleja.

P.S. Voit askarrella aistipusseja itse tai saat ne vaivattomasti valmiina ja jopa täytettynä Voimatassun verkkokaupasta.

Kirjoittaja on Eeva Kahilaniemi toimintaterapeutti ja yhteisöpedagogi, Elämänmakuista arkea luonnosta blogin perustaja ja Voimatassu -palveluiden luotsaaja.

Green Care menetelmäkortit tueksi asiakastyötä

Green Care -toimintatavan peruselementit ovat luonto (luontolähtöinen, luontosuhde), toiminta (kokemuksellisuus) sekä yhteisö (osallisuus).

Luontolähtöisillä toimintamuodoilla tarkoitetaan palvelussa käytettävää eläinavusteisuutta, puutarhalähtöisyyttä, maatilatoimintaa tai muuta luontoon perustuvaa toimintamuotoa.

Menetelmällä tarkoitetaan esimerkiksi työkäytäntöä, jossa hyödynnetään luonnon elementtejä ja ympäristöjä tavoitteellisesti.

Green Care -toimintatavan perusedellytykset ovat ammatillisuus ja osaaminen, tavoitteellisuus ja vastuullisuus. Green Care -toimintatapa tarkoittaa, että kaikki kolme peruselementtiä ja kaikki kolme perusedellytystä ovat palveluprosessissa kiinteästi ja suunnitelmallisesti mukana.

Green Care toiminnassa hyvinvointivaikutukset syntyvät luontoon perustuvien toimintatapojen kautta. Vaikuttava, hyvinvointivaikutuksia aikaansaava Green Care toiminta edellyttää luontoympäristön lisäksi ammattitaitoista ohjausta ja tukea asiakkaalle, selkeää vuorovaikutusta sekä asiakkaan tarpeista ja tavoitteista lähtevää suunnitelmallista toimintaa

Green Care toiminnan hyvinvointivaikutukset voivat olla fyysisiä, psyykkisiä sekä sosiaalisia.

Lisätietoja Green Care menetelmistä löydät muun muassa Eeva Kahilaniemen ja Leen Löfin kirjoittamasta Green Care menetelmäoppaasta, johon toiminnalliset menetelmäkortit pohjautuvat. Muistathan aina noudattaa jokamiehen oikeuksia kerätessäsi luonnonantimia harjoitteita varten.

Green Care – menetelmäkortit tarjoavat toiminnallisia harjoitteita luontoavusteiseen työskentelyyn sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille. Korttien harjoitteita voi soveltaa eri asiakasryhmien kanssa sekä sisä-, että ulkoympäristössä. Korteissa kuvataan harjoituksen sisältö, tavoitteet, harjoituksessa käytettävät tarvikkeet sekä muutamia sovelluksia. Kehitä -osioon jokainen voi täydentää haluamiaan uusia ideoita korttien käytölle. Green Care -menetelmäkortit pohjautuvat LuontoLeenan ja Voimatassun tuottamaan Green Care menetelmäoppaaseen. Paketti sisältää 40 valokuvallista menetelmäkorttia.

Kortit on suunniteltu ja valmistettu Suomessa. Saatavilla toukokuussa 2019 Voimatassu &LuontoLeena

Esimakua Green Care menetelmäkorteista:

Hiljaisuuden kuunteleminen

Harjoituksen voi toteuttaa joko sisällä tai ulkona ja sen kesto on noin 10-20 minuuttia.

Harjoitus: Hae luonnosta rauhallinen ja hiljainen paikka. Asetu paikoilleen niin, että siinä on hyvä olla. Voit esimerkiksi nojata puuhun. Sulje silmäsi ja kuuntele hiljaisuutta noin viisi minuuttia. Pohdi tämän jälkeen miltä hiljaisuus tuntui. Mitä ajatuksia hiljaisuus herätti? Mitä opin itsestäni, kun keskityn kuuntelemaan hiljaisuutta? Tehtävän voi halutessaan purkaa muiden osallistujien tai parin kanssa.

Tavoite: Kuuntelemisen ja tarkkaavaisuuden opetteleminen.

Tarvikkeet: Ei tarvita.

Sovella: Voi soveltaa myös sisätiloihin.

Kehitä:


Kirjoittaja on Eeva Kahilaniemi toimintaterapeutti ja yhteisöpedagogi, Elämänmakuista arkea luonnosta blogin perustaja ja Voimatassu -palveluiden luotsaaja.

Green Care menetelmät

Green Care -menetelmät ovat luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää ammatillista toimintaa, jolla edistetään ihmisten terveyttä, hyvinvointia sekä kokonaisvaltaista elämälaatua. Toiminnan hyvinvointia lisäävät vaikutukset syntyvät muun muassa osallisuuden, yhteisöllisyyden, kokemuksellisuuden sekä luonnon elvyttävyyden kautta. Työmenetelmää toteutetaan useimmiten luontoympäristössä tai maatilalla, mutta myös kaupunki- ja laitosympäristöihin pystytään tuomaan elementtejä luonnosta.

Green Care eli niin kutsutuilla vihreä hoiva -menetelmillä, joissa hyödynnetään luontoa sekä eläimiä osana kuntoutustyötä, on pitkät perinteet. Lääkäri William Thomas rakensi 1990- luvun alkupuolella terapeuttisen ympäristön, jota kutsutaan Vaihtoehto-Edeniksi (Eden Alternative), jossa yhdistyvät luonto, eläimet sekä pitkäaikainen hoito. Myös Suomessa valtaosa entisaikojen hoiva- ja sairaalaympäristöistä rakennettiin mäntymetsiin, luonnon välittömään läheisyyteen sekä maatilojen ympärille, joista löytyi luonnollista toimintaa, raitista ilmaa sekä puhtautta. Näiden on kautta aikojen uskottu  edistävän ihmisten terveyttä ja hyvinvointia sekä tukevan asiakkaiden kuntoutumisessa.

Green Care -menetelmissä yhdistyvät tavoitteellisuus, vastuullisuus sekä ammatillisuus, jossa yhteisöllä, luonnolla ja toiminnalla on merkittävä rooli. Toimintatapa edistää ihmisen psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia.

Green Care -menetelmät jaetaan kahteen eri toiminnalliseen työmenetelmään. Vihreä hoiva on tavoitteellista ja ennen kaikkea ammatillista terapia-ja kuntoutustyöskentelyä, joka pohjautuu aina ammatihenkilön omaan sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan pohjakoulutukseen. Erilaiset eläin- ja luontoavusteisuuden menetelmät rakentuvat ammattialan osaamisen mukaisesti, mutta näitä voivat olla esimerkiksi koira-avusteinen toimintaterapia, ratsastusterapia, sosiaalipedagoginen hevostoiminta, sosiaalinen ja terapeuttinen puutarhatoiminta tai maaseutuympäristössä tapahtuva ryhmätoiminta. Myös erilaiset ekopsykologian menetelmät ovat oleellisia Green Care -menetelmissä. Vihreän voiman palvelut sopivat puolestaan enemmänkin itsehoitomenetelmiksi ja tukevat muun muassa lapsi-ja nuorisotyötä, itsetuntemusta sekä erilaisten voimavarojen lisääntymistä. Myös työyhteisöissä sekä ennalta ehkäisevissä palveluissa voidaan hyödyntää vihreän voiman palveluita.

Luonto hoiva mahdollistaa taitojen ja valmiuksien harjoittelemisen vaihtoehtoisella, toiminnallisella ja kokemuksellisella tavalla. Harjoituksilla voidaan lisätä asiakkaan osallistumista sosiaalista yhteyttä ja terveyttä edistävään toimintaan. Green Care -menetelmät pohjautuvat useimmiten yhteisöllisyyteen, mikä onkin tärkeä voimavara. Menetelminä Green Care sopii kaikille eri asiakasryhmille niin lapsista ikäihmisiin. Toiminnan muoto voi vaihdella kontekstista sekä toimintaympäristöstä riippuen.

Kirjoittaja on Eeva Kahilaniemi toimintaterapeutti ja yhteisöpedagogi, Elämänmakuista arkea luonnosta blogin perustaja ja Voimatassu -palveluiden luotsaaja.