Green Care menetelmät

Green Care -menetelmät ovat luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää ammatillista toimintaa, jolla edistetään ihmisten terveyttä, hyvinvointia sekä kokonaisvaltaista elämälaatua. Toiminnan hyvinvointia lisäävät vaikutukset syntyvät muun muassa osallisuuden, yhteisöllisyyden, kokemuksellisuuden sekä luonnon elvyttävyyden kautta. Työmenetelmää toteutetaan useimmiten luontoympäristössä tai maatilalla, mutta myös kaupunki- ja laitosympäristöihin pystytään tuomaan elementtejä luonnosta.

Green Care eli niin kutsutuilla vihreä hoiva -menetelmillä, joissa hyödynnetään luontoa sekä eläimiä osana kuntoutustyötä, on pitkät perinteet. Lääkäri William Thomas rakensi 1990- luvun alkupuolella terapeuttisen ympäristön, jota kutsutaan Vaihtoehto-Edeniksi (Eden Alternative), jossa yhdistyvät luonto, eläimet sekä pitkäaikainen hoito. Myös Suomessa valtaosa entisaikojen hoiva- ja sairaalaympäristöistä rakennettiin mäntymetsiin, luonnon välittömään läheisyyteen sekä maatilojen ympärille, joista löytyi luonnollista toimintaa, raitista ilmaa sekä puhtautta. Näiden on kautta aikojen uskottu  edistävän ihmisten terveyttä ja hyvinvointia sekä tukevan asiakkaiden kuntoutumisessa.

Green Care -menetelmissä yhdistyvät tavoitteellisuus, vastuullisuus sekä ammatillisuus, jossa yhteisöllä, luonnolla ja toiminnalla on merkittävä rooli. Toimintatapa edistää ihmisen psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia.

Green Care -menetelmät jaetaan kahteen eri toiminnalliseen työmenetelmään. Vihreä hoiva on tavoitteellista ja ennen kaikkea ammatillista terapia-ja kuntoutustyöskentelyä, joka pohjautuu aina ammatihenkilön omaan sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan pohjakoulutukseen. Erilaiset eläin- ja luontoavusteisuuden menetelmät rakentuvat ammattialan osaamisen mukaisesti, mutta näitä voivat olla esimerkiksi koira-avusteinen toimintaterapia, ratsastusterapia, sosiaalipedagoginen hevostoiminta, sosiaalinen ja terapeuttinen puutarhatoiminta tai maaseutuympäristössä tapahtuva ryhmätoiminta. Myös erilaiset ekopsykologian menetelmät ovat oleellisia Green Care -menetelmissä. Vihreän voiman palvelut sopivat puolestaan enemmänkin itsehoitomenetelmiksi ja tukevat muun muassa lapsi-ja nuorisotyötä, itsetuntemusta sekä erilaisten voimavarojen lisääntymistä. Myös työyhteisöissä sekä ennalta ehkäisevissä palveluissa voidaan hyödyntää vihreän voiman palveluita.

Luonto hoiva mahdollistaa taitojen ja valmiuksien harjoittelemisen vaihtoehtoisella, toiminnallisella ja kokemuksellisella tavalla. Harjoituksilla voidaan lisätä asiakkaan osallistumista sosiaalista yhteyttä ja terveyttä edistävään toimintaan. Green Care -menetelmät pohjautuvat useimmiten yhteisöllisyyteen, mikä onkin tärkeä voimavara. Menetelminä Green Care sopii kaikille eri asiakasryhmille niin lapsista ikäihmisiin. Toiminnan muoto voi vaihdella kontekstista sekä toimintaympäristöstä riippuen.

Kirjoittaja on Eeva Kahilaniemi toimintaterapeutti ja yhteisöpedagogi, Elämänmakuista arkea luonnosta blogin perustaja ja Voimatassu -palveluiden luotsaaja.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *